หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองนมวัว
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
รับเรื่องราวร้องเรียนโทร 056-209-029
 
 
 
 
 
 
 
  ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คือรูป “โคนันทวิศาลเทียมราชรถ” หมายถึง ความแข็งแรง เข้มแข็ง พละกำลัง และ ความอ่อนน้อมถ่อมตน
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล หนองนมวัว เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙ หน้า ๘๕
  ความเป็นมาของตำบลหนองนมวัว เดิมตำบลหนองนมวัวเป็นส่วนหนึ่งของตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๕ ได้แยกออกมาเป็นตำบลเพื่อความสะดวกในการปกครองดูแลได้อย่างทั่วถึง โดยใช้ชื่อ ตำบลหนองนมวัวตามชื่อหมู่บ้าน ที่เป็นศูนย์กลาง โดยตำบลหนองนมวัวนั้น เดิมทีมีหนองน้ำขนาดใหญ่และมี ต้นนมวัวขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก และเมื่อมีการตั้งชุมชน ในบริเวณนี้จึงเรียกว่า "หนองนมวัว"
 
 
ประชากรทั้งสิ้น ๑,๔๙๔ ครัวเรือน จำนวน ๕,๑๑๕ คนประกอบด้วย
 
ชาย จำนวน ๒,๕๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๘
 
หญิง จำนวน ๒,๖๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ๕๑.๑๒
ความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๑๙ คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
  ภูมิประเทศในตำบลหนองนมวัวเป็นพื้นที่ค่อนข้างลาดเอียง โดยเทจากที่สูงทางตะวันตกมาทางตะวันออก จึงทำให้ ตำบลหนองนมวัว ประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมเป็นประจำ และบางส่วนเป็นพื้นที่ราบต่ำ จึงใช้พื้นที่ บริเวณนี้ ทำนา ทำไร่ ฯลฯ ประชากรอาศัยหนาแน่นเป็นหย่อม ๆ
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอลาดยาว ห่างจากที่ว่าการ อำเภอลาดยาว ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร และห่าง จากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ประมาณ ๓๕๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๔๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๒๖,๘๗๕ ไร่
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองยาว อ.ลาดยาว  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองกระโดน อ.เมือง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ หมู่บ้าน ได้แก่
 
  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
      หนองนมวัว ๒๙๒ ๓๒๕ ๖๑๗ ๒๐๙  
    หนองตาเชียง ๓๖๓ ๔๐๒ ๗๖๕ ๑๙๗
      หนองนมวัว ๓๖๘ ๓๙๒ ๗๖๐ ๒๐๔  
    ดอนขวาง ๑๖๗ ๑๗๐ ๓๓๗ ๙๕
      หนองกระดูกเนื้อ ๓๑๒ ๓๑๒ ๖๒๔ ๑๗๓  
    หนองกระดูกเนื้อ ๒๑๗ ๒๐๖ ๔๒๓ ๑๐๘
      หนองเดิ่น ๘๘ ๙๘ ๑๘๖ ๖๒  
    โป่งยอ ๔๖๐ ๔๖๐ ๙๒๐ ๓๐๖
      ดอนยาว ๒๓๓ ๒๕๐ ๔๘๓ ๑๔๐  
      รวม ๒,๕๐๐ ๒,๖๑๕ ๕,๑๑๕ ๑,๔๙๔
 
 
  เกษตรกรรม(ทำนา,ทำไร่) คิดเป็นร้อยละ ๙๐
  รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐
  เลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ ๕
  ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ ๓
  รับราชการ/พนักงานรัฐ คิดเป็นร้อนละ ๒
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 056-209-029
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
  จำนวนผู้เข้าชม 4,770,338 เริ่มนับ 9 มี.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2554