หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
  (1)