หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองนมวัว
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
รับเรื่องราวร้องเรียนโทร 056-209-029
 
 
 
 
 
 
 
 
  ตำบลหนองนมวัว มีเส้นทางการคมนาคมสายหลักคือ ทางหลวง แผ่น ดิน หมายเลข ๑๐๗๒ ลาดยาว - นครสวรรค์ ติดต่อกับอำเภอเมือง จังหวัด นคร สวรรค์ และอำเภอ/จังหวัดใกล้เคียง โดยมีถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนลูกรัง ถนนพูนดิน ภายในหมู่บ้านและถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ทำให้การ เดินทาง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัวเป็นไปด้วย ความ สะดวกยิ่งขึ้น
 
 
 
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๙๐ คน
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๑๑๒ คน
 
 
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๑๑๒ คน
 
มีแหล่งน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่ทั้งหมด จำนวน ๔ แห่ง
 
 
 
 
 
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
   
ฝายกั้นน้ำจำนวน ๕ แห่ง
   
บ่อบาดาล จำนวน ๒๐ แห่ง
   
สระน้ำสาธารณะประโยชน์ จำนวน ๔ แห่ง
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
    ๑.ลำเหมือง/ลำคลอง จำนวน ๒ สาย ได้แก่
   
ลำเหมืองสายศาลาแดง เป็นแนวยาวเริ่มต้นตั้งแต่ทิศตะวันตก จากเขตติดต่อตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว เข้าสู่ตำบลหนองนมวัว ผ่านหมู่ที่ ๘,๖,๕,๔,๙ และไหลเข้าสู่ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง มีความยาว ผ่านพื้นที่ตำบลหนองนมวัว ประมาณ ๑๓,๐๐๐ เมตร ซึ่งจะมีปริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝน สำหรับฤดูแล้งน้ำ จะแห้งไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรมได้
   
ลำเหมืองเส้นขนานทางหลวงหมายเลข ๑๐๗๒ เป็นแนวยาวเริ่มต้นตั้งแต่ทิศตะวันตก จากเขตติดต่อตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว เข้าสู่ตำบลหนองนมวัว ผ่านหมู่ที่ ๘,๖,๕,๓,๒,๑ และไหลเข้าสู่ตำบลหนองกระโดนอำเภอเมือง มีความยาวผ่านพื้นที่ตำบลหนองนมวัว ประมาณ ๑๑,๕๐๐เมตร อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางจังหวัดนครสวรรค์
    ๒.ลำน้ำ/ลำห้วย จำนวน ๑ สาย ได้แก่
   
ลำคลองห้วยหินลับ เป็นแนวยาวเริ่มต้นตั้งแต่ทิศตะวันตก จากเขตติดต่อตำบลสร้อยละคร และตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว ไหลเข้าสู่ตำบลหนองนมวัวผ่านพื้นที่ หมู่ที่ ๗,๕,๓,๒ เรื่อยไปจรดกับตำบลหนองกระโดน อำเภอ ลาดยาว มีความยาว ประมาณ ๑๐,๐๐๐ เมตร ซึ่งจะมีปริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝน สำหรับฤดูแล้งน้ำจะแห้งไม่ สามารถใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรมได้
    ๓.หนองน้ำธรรมชาติ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
   
หนองอีเหนี่ยง ขนาดพื้นที่ประมาณ ๑๕ ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตาเชียง
   
พญาหนอง ขนาดพื้นที่ประมาณ ๔ ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อระหว่าง หมู่ที่ ๔ บ้านดอนขวางและหมู่ที่ ๙ บ้านดอนยาว
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 056-209-029
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
  จำนวนผู้เข้าชม 4,701,638 เริ่มนับ 9 มี.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2554