หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายจรัญ พันธุ์รอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวเบญจวรรณ คงอรุณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสมหมาย วันมา
ผู้อำนวยการกองช่าง