หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองนมวัว
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
รับเรื่องราวร้องเรียนโทร 056-209-029
 
 
 
 
 
 
 
   รูปเหมือนหลวงพ่อปาน วัดหนองนมวัว  (จังหวัด นครสวรรค์)
 
 
ชื่อสถานที่ : รูปเหมือนหลวงพ่อปาน วัดหนองนมวัว
 
ที่ตั้ง : วัดหนองนมวัว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 
ข้อมูล : ประวัติความเป็นมา : พระครูนิรุธธรรมประจักษ์ (หลวงพ่อปาน ฐิตปญโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองนมวัว และอดีตเจ้าคณะตำบลหนองยาว เกิดวันอังคารที่ 9 มกราคม 2442 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 2 ปีกุน ที่บ้านสิงห์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี บิดาชื่อ นายหิน มารดา ชื่อ นางขิบ อินบัวนุศาสตร์ เป็นบุตรชายคนที่ 6 มีพี่น้อง 7 คน ชีวิตวัยเยาว์ เด็กชายปาน อินทร์บัวนุศาสตร์ เมื่ออายุได้ 10 ปี บิดามารดาได้นำไปฝากให้เรียนหนังสืออยู่กับ หลวงพ่อกล่อม เจ้าอาวาสวัดดีบอน ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพราะสมัยนั้นในชนบททั่วไปยังไม่มีโรงเรียนประชาบาล เด็กจะรู้หนังสือได้ต้องอยู่อาศัยศึกษาเล่าเรียนจากพระสงฆ์ตามวัดต่างๆ แนะนำสั่งสอนให้เด็กชายปานได้ศึกษาทั้งหนังสือไทย ขอม และคาถาอาคมต่างๆ ตามที่หลวงพ่อกล่อมได้ถ่ายทอดให้ด้วยดีตลอดมาทุกกรณีจนเกิดความชำนาญสามารถจารใบลานด้วยกระดาษข่อยเป็นภาษาไทยและภาษาขอมได้สวยงาม เมื่ออายุ 21 ปี ได้อุปสมบทศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอยู่กับหลวงพ่อกล่อม พระอุปัชฌาย์ ต่อมาได้ลาสิขาออกมาประกอบวิชาชีพช่วยงานมารดา บิดา ท่านทั้งสองเห็นสมควรจึงจัดงานให้นายปานได้สมรสกับนางสาวสิน ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน อยู่ต่อมาหลายปีท่านจึงไปสมัครเป็นตำรวจที่กองกำกับการสามยอด ภายหลังได้รับยศเป็นจ่าสิบตำรวจตรี ท่านก็ลาออกมาประกอบอาชีพค้าขายอยู่กับภรรยา เมื่อมีฐานะดีขึ้นท่านได้คำนึงถึงตนเองว่า อยู่กันมาก็เป็นเวลาถึง 15 ปีเศษแล้ว แต่ก็ไม่มีบุตรด้วยกันจึงได้ปรึกษากับภรรยาไปขอลูกสาวมาเป็นบุตรบุญธรรม 2 คน ได้ช่วยประกอบสัมมาอาชีพเจริญขึ้นเป็นลำดับโดยไม่เดือดร้อน /ลำบากแล้ว ท่าน… -2- ลำบากแล้ว ท่านจึงได้ปรึกษากับภรรยาและบุตรทั้ง 2 คน ขอตัวไปอุปสมบท เมื่อภรรยาและบุตรทั้ง 2 เห็นชอบด้วยแล้ว ท่านจึงไปอุปสมบทเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2490 ที่ วัดช่องลม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีพระอินทรเขมาจารย์ เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรีสมัยนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์ แล้วได้อยู่จำพรรษาเพื่อศึกษาปฏิบัติที่วัดช่องลม กับพระอุปัชฌาย์เป็นเวลา 9 พรรษา ในช่วงต้นปี 2499 ท่าได้เดินธุดงค์ขึ้นไปทางภาคเหนือตอนล่างและได้ไปปักกลดพักที่ทุ่งนาหน้าวัดหนองนมวัว ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาเมื่อท่านได้เดินทางกลับถึงวัดช่องลมแล้ว ท่านจึงได้ขออนุญาตลาพระอินทรเขมาจารย์ พระอุปัชฌาย์ เพื่อไปอยู่จำพรรษาที่ วัดหนองนมวัว ในปี 2499 นั่นเอง และในปีนั้น พระอาจารย์สิงห์ เจ้าอาวาสวัดหนองนมวัว ได้ลาสิกขาออกไป ขณะนั้นไม่มีพระที่มีอายุพรรษาพอที่จะทำหน้าที่หัวหน้าได้ หลวงพ่อปาน จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองนมวัว ในปีเดียวกันนั้นเอง หลวงพ่อปานได้ก่อสร้างพัฒนาวัดหนองนมวัวและก่อสร้างศาลาการเปรียญ 1 หลัง ศาลาธรรมสังเวช 1 หลัง ก่อสร้างกุฏิ 2 หลัง ห้องครัว 1 หลัง ก่อสร้างหอปริยัติธรรมครึ่งตึกครึ่งไม้ สร้างซุ้มประตูและกำแพงวัดด้านทิศเหนือ ปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างอุโบสถ ก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ นับเป็นผลงานด้านสาธารณูปการสุดคณานับที่หลวงพ่อปานได้ดำเนินการพัฒนาวัดหนองนมวัว /อนึ่ง ผลงานที่หลวงพ่อปาน… -3- อนึ่ง ผลงานที่หลวงพ่อปาน นับแต่ได้มาอยู่วัดหนองนมวัว ได้เสียสละทั้งแรงกายและทุนทรัพย์ส่วนตัวของพระคุณท่านเอง ซึ่งได้ทุ่มเทในการสร้างอุโบสถให้สำเร็จโดยสมบูรณ์ นับได้ว่าพระคุณท่านได้ทำคุณประโยชน์แก่ชาวบ้านหนองนมวัว วัดหนองนมวัว และเพื่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก พระคุณท่านได้ตั้งอุดมการณ์ปลอบใจตนเองเสมอกับทั้งฝากทัศนคติให้ไว้เป็นข้อคิดและแบบอย่างแก่บรรดาญาติโยมด้วยคำขวัญที่ว่า “เกียรติของคนอยู่ที่ผลของงาน ผลของงานอยู่ที่การกระทำ และกระทำจริงเท่านั้นจึงจะนำมาสู่ตนเองได้” งานปกครอง 20 มกราคม 2500 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองนมวัว 30 มิถุนายน 2509 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลหนองยาว 7 กุมภาพันธ์ 2514 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ สมณศักดิ์ 5 ธันวาคม 2514 ได้รับพระราขทานตั้งสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล พระครูนิรุธธรรมประจักษ์ อนึ่ง จากการที่พระคุณท่านหลวงพ่อปาน ได้มีความดำริอันแน่วแน่ที่จะสร้างอุโบสถหลังใหม่ให้สำเร็จ ประกอบกับท่านมีอายุย่างเข้าสู่ปัจฉิมวัยแล้ว จึงทำให้ท่านอาพาธมาตลอดระยะเวลาของการเร่งงานก่อสร้าง ท่านต้องไปรักษาตัวที่ /โรงพยาบาลเปาโล… -4- โรงพยาบาลเปาโล กรุงเทพมหานคร ภายหลังได้ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานวิสุงคามสีมาให้แก่วัดหนองนมวัวแล้ว อาการอาพาธจึงได้ทุเลาลง ท่านจึงได้ขอตัวย้ายมารักษาที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เพื่อความสะดวกในการสั่งงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาอุโบสถหลังใหม่ของวัดหนองนมวัวซึ่งได้จัดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 16 – 24 กุมภาพันธ์ 2522 ได้ตามความปรารถนา เมื่อเสร็จงานแล้วก็ได้ทราบว่ามีพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ปัจจัยที่ได้รับบริจาคก็มากพอที่จะนำไปชดใช้หนี้สินที่ยังมีผูกพันในการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่และเก็บไว้เป็นทุนในการก่อสร้างต่อไป ต่อมาได้ย้ายมาพักรักษาตัวอยู่ที่วัดหนองนมวัว วันที่ 26 มิถุนายน 2522 อาการอาพาธที่เคยเป็นก็กลับกำเริบมีอาการขึ้นอย่างกระทันหันต่อหน้าพระภิกษุสามเณรและญาติโยมที่มาเยี่ยมและเฝ้าดูแลพยาบาลในวันนั้น อันเป็นเหตุให้สภาวะสังขารของพระคุณท่านหลวงพ่อปานไม่สามารถต้านทานไว้ได้ จึงได้มรณภาพ เมื่อคืนวันที่ 26 มิถุนายน 2522 ณ หอปริยัติธรรมวัดหนองนมวัว นั่นเอง เป็นเหตุยังความเศร้าโศกมาสู่พระภิกษุสามเณรและบรรดาญาติโยมชาววัดหนองนมวัวเป็นอย่างยิ่งและนับว่าเป็นการสูญเสียพระเถระผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและพุทธศาสนาอีกรูปหนึ่ง พระครูนิรุธธรรมจักษ์ (หลวงพ่อปาน ฐิตปัญโญ) ชาตะ 9 มกราคม 2442 มรณภาพ 26 มิถุนายน 2522 สิริรวมอายุได้ 80 ปี 5 เดือน 17 วัน /สถานที่ตั้ง :… -5- สถานที่ตั้ง : วัดหนองนมวัว หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ช่วงเวลาการท่องเที่ยว : 1. ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 น. -16.00 น. 2. วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี “วันบูรพาจารย์ ทำบุญอุทิศหลวงพ่อปาน” 3. วันที่ 13 เมษายนของทุกปี สรงน้ำรูปเหมือนหลวงพ่อปาน
 
 
ผู้เข้าชม 670 ท่าน         
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 056-209-029
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
  จำนวนผู้เข้าชม 4,701,612 เริ่มนับ 9 มี.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2554